SKI rammekontrakter

Bookmark and Share Print Page

SKI rammekontrakter

Grontmij A/S er p.t. leverandører på SKI rammeaftalerne Managementkonsulentydelser (17.13), Systemløsninger (02.18) samt ASP / Cloud services (02.19). Grontmij A/S deltager løbende i de kommende udbud af rammeaftaler og er i gang med at søge tildeling på en række nye aftaler, herunder Bygherrerådgivning (17.05) og Rådgivende ingeniørydelser (17.06)
 

SKI-aftalerne betyder, at offentlige og halv-offentlige organisationer ved brug af SKI har lettere adgang til at købe rådgivning hos Grontmij A/S end man normalt har gennem brugen af EU's udbudsdirektiv eller den danske tilbudslov, såfremt det projekt, der skal gennemføres, falder ind under en af rammeaftalerne. Til den enkelte rammeaftale er der knyttet forskellige vejledninger og procedurer. Grontmij A/S følger disse vejledninger og procedurer når en kunde ønsker at benytte SKI rammeaftalerne.

Kontakt
Søren Vestergaard Andersen Søren Vestergaard Andersen
Director Business Process Management
+45 4348 6552

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.