VandCenter Syd er ét af Danmarks største vandselskaber. Selskabets 185 medarbejdere leverer drikkevand og håndterer spildevand. 

Danmarks mest ambitiøse CO2 – strategi

Bookmark and Share Print Page

Danmarks mest ambitiøse CO2 – strategi

VandCenter Syd på Fyn vil være CO2-neutral allerede i 2014. Grontmij hjælper med at nå det ambitiøse mål med inspiration fra Holland og Skotland. 

Et af landets største i vandselskaber, VandCenter Syd på Fyn, er øjeblikket i gang med at realisere en meget ambitiøs plan, der gør virksomheden CO2-neutral om kun tre år.

VandCenter Syd har arbejdet målrettet med energibesparelser i en længere periode. Men i strategiplanen for 2010-2014 satte ledelsen et konkret mål om CO2-neutralitet i 2014 for at give både ledelse og medarbejdere et klart og forpligtende mål for arbejdet.

Vi kommer i mål

”Vores mål et meget ambitiøst, men absolut ikke urealistisk. Efter vi er kommet i gang i 2010 og har fået et større overblik over konsekvenserne af vores strategi, vil jeg vurdere, at vi kommer i mål i rette tid,” fastslår direktør Anders Bækgaard fra VandCenter Syd.

”Arbejdet med at realisere neutralitetsstrategien kan vi ikke gennemføre selv. Vi satte derfor rådgivningsopgaven i udbud for at sikre os en stor og velrenommeret samarbejdspartner med ekspertiser på alle de områder inden for vandbehandling og energibesparelser, som vi skal arbejde med i projektet. Grontmij vandt opgaven bl.a. på grund af det internationale
samarbejde, som virksomheden kan trække på,” fortæller Anders Bækgaard og tilføjer:

”Det tilfører den indledende proces stor værdi, at vi har kunnet få inspiration og nye idéer fra hele Grontmij-koncernen til at sætte rammerne for det fortsatte arbejde. Samtidig har vi stor nytte af, at Grontmij - ud over de faglige rådgiverkompetencer - hjælper os med at drive processen mod målet. Så vi regner med, at Grontmij i større eller mindre omfang vil være involveret i det meste af projektforløbet.”

Meget spændende opgave

For Grontmij er opgaven også meget spændende og udfordrende. Udviklingsdirektør Hans-Martin Friis Møller siger:

”Umiddelbart indeholder VandCenter Syds plan et af de mest ambitiøse CO2-mål både i Danmark og i Europa, og kun forsyningen Waternet i Amsterdam kan tåle en sammenligning. Vi trækker derfor på alle kompetencer i Grontmij for at løse opgaven og skabe den nødvendige værdi for kunden. Både her i Danmark og i udlandet, hvor vores kollegaer specielt i Holland og Skotland har kunnet bidrage med stor viden om energibesparende vandbehandling og energibesparelser ved pumpestationer. Samtidig har vi kunnet pege på innovative eksempler fra andre steder i Europa, som har været inspiration for det fortsatte arbejde,”slutter Hans-Martin Friis Møller.

Kontakt

Vil du vide mere om, hvordan Grontmij kan hjælpe dig i arbejdet med energibesparelser og bæredygtige løsninger, så kontakt Hans-Martin Friis Møller T + 45 4348 6119 E hans-martinfriis.moller@grontmij.dkkaj.larsen@grontmij.dk,

Sådan bliver VandCenter Syd CO2- neutral

Det indledende arbejde drejer sig om at udvikle de metoder, centret vil arbejde med i projektet og vælge de aktiviteter, der bidrager til at nå målet. Alle medarbejdere er blevet involveret for at sikre ejerskab og motivation, og resultatet er foreløbig bl.a. et katalog med godt 80 forskellige ideer og forslag, der skal gennemføres i løbet af projektperioden.

For at nå målet har VandCentret fokus på alle relevante besparelsesområder for både nye projekter og eksisterende opgaver. Det drejer sig bl.a. om:

  • gennemgang af alle rensningsanlæg og pumpestationer
  • gennemgang af vandforsyningen generelt
  • medarbejderadfærd
  • besparelsespotentialet i bygninger
  • A-mærkede biler som Toyota Prius i bilparken
  • stort skovrensningsprojekt på 316 ha
  • udbygge udvindingen af gas fra slamproduktionen

Kontakt
Hans-Martin Friis Møller Hans-Martin Friis Møller
Market and Development Director, Utility
+45 4348 6090

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.