Fremtidssikret proceskøl

Bookmark and Share Print Page

Fremtidssikret proceskøl

Novo Nordisk har reduceret den årlige CO2-udledning med næsten 1000 tons og opnået markante besparelser på vand- og kemikalieforbruget ved en fremtidssikret optimering af virksomhedens kølesystem og køleanlæg i Gentofte

Som led i en fastlagt klimastrategi arbejder Novo Nordisk målrettet med reduktion af energiforbruget fra virksomhedens produktionsfaciliteter. Grontmij er rådgiver i denne proces og har bl.a. gennemgået produktionsfaciliteterne i Gentofte for at finde besparelser ved energirenovering af kølecentral, ventilation og proceskøl.

Energirenoveringen af proceskølesystemet er primært gennemført for at opnå miljøbesparelser og fremtidssikre systemet i forbindelse med en nødvendig udskiftning af udtjente kølemaskiner. Maskinerne kørte med freonkølemidlet R22, som jf. lovkrav skal udfases inden 2015. Ved en udskiftning nu med nye amoniakmaskiner forebygger Novo Nordisk eventuelle drifts- og produktionsgener på grund af en eventuel mangel på kølemiddel.

Energibesparelser og komfort
For bygherren Novo Nordisk har Grontmijs helhedsorienterede optimering af proceskøleanlæg og -system bl.a. betydet

  • Fremtidssikret proceskøling, der lever op til lovkrav i 2015
  • Konstant køl for brugerne under opstilling, klargøring til drift samt omkobling mellem nyt og gammelt anlæg
  • Årlig CO2-reduktion på ca. 950 tons
  • Årlig elbesparelse på ca. 1850 Mwh
  • Årlig vandbesparelse på 5900 m3
  • Årlig kemikaliebesparelse på ca. 7000 l. svovlsyre

 

Uden gener for brugerne
I forbindelse med udskiftning af de udslidte kølemaskiner har Grontmij sikret de store energibesparelser ved en samtidig opgradering af hele proceskølesystemet, bl.a. fordi det tilhørende rørsystem kørte efter et forældet driftsprincip. Endvidere er frikølerkredsen blevet udnyttet.

Omkoblingen mellem det nye og gamle anlæg er gennemført, uden at brugerne har manglet køl undervejs i processen, fordi de nye kølemaskiner blev opstillet og klargjort til drift, inden det gamle anlæg blev demonteret.

Vil du vide mere om, hvordan du kan opnå store energibesparelser ved energirenovering og optimering af køl og ventilation så kontakt Projektchef Jan Urhammer, E jan.urhammer@grontmij.dk, T 4348 6181

Novo Nordisk ønsker generelt en løbende reduktion af energiforbrug og CO2-udledning fra virksomhedens produktionsfacilliter i Gentofte ved København. I den forbindelse har Grontmij udskiftet seks udtjente kølemaskiner med det udfasede R22 som kølemiddel med 4 stk. ammoniakmaskiner på i alt 1300 kW. Ved at ændre anlægget fra åbent til lukket anlæg med trykstyrede pumper, opkobling på eksisterende tørkøleinstallation, nedlægning af køletårne samt optimering af frikølerdriften har Novo Nordisk opnået markante besparelser på energi, vandforbrug og CO2 -udledning.

Kontakt
Jan Urhammer
Projektchef
+45 4348 6181

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.