Nyheder

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2014
 2. JAN
 3. FEB
 4. MAR
 5. APR
 6. MAJ
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2016 >

23 jan 2009 | Nyhed: Grontmij | Carl Bro hjælper Klima- og Energiministeriet med at identificere de kommunale klimaindsatser 

Den globale opvarmning er en realitet, og der er behov for en indsats for at begrænse de menneskeskabte klimaforandringer. En reduktion af drivhusgasudledning er en nødvendighed, og Danmark skal således opfylde sine reduktionsforpligtigelser fra Kyotoaftalen. Her indgår kommunerne som en vigtig aktør, da det hovedsageligt er dem, der skal sikre gennemførelse af CO2-reducerende projekter.
 

Grontmij | Carl Bro hjælper Klima og Energiministeriet med at få udarbejdet et katalog over de væsentligste interne og eksterne barrierer, der hindrer kommunernes arbejde med at reducere drivhusgasudledninger. Kataloget skal bruges til at skabe muligheder for nye politiske udspil, der kan lempe barrierer og være med til at skabe nye incitamenter for reduktion af drivhusgasudledning fra kommunerne.

Barrierekataloget bliver til på baggrund af interviews i en række kommuner fra hele landet, og involverer nøglepersoner på såvel det politiske niveau, det ledelsesmæssige niveau og sagsbehandlerniveau. Grontmij | Carl Bro har arbejdet med at identificere barrierer på klimaområdet igennem længere tid, hvor vi bl.a. har været med til at skabe KlimaCamp08, medvirket til at sikre Skive kommune titlen som Energiby og udarbejdet klimastrategier for en række danske virksomheder og kommuner.

Opgaven blev vundet med barrierekataloget, fordi vores projektforslag tilknytter en referencegruppe til barriereanalysen, hvis opgave det bliver at validere resultaterne af den gennemførte barriereanalyse, og sikre at alle relevante perspektiver kommer med. Referencegruppen er sammensat af centrale nøglespillere i klimadebatten fra bl.a. Dansk Industri, Danmarks Naturfredningsforening, Transportforskning RUC, Dansk Landbrug, Dansk Byggeri og Kommunal Teknisk Chefforening.

Perspektiverne for klima- og energirådgivning i kommunerne er rigtigt gode. Gennem de mange interviews med udvalgte nøglepersoner i kommunerne, får vi skabt gode relationer, der forhåbentligt i fremtiden kan føre til mange nye projekter. Sidst men ikke mindst får vi, som de eneste rådgivere i Danmark, skabt et bredt overblik over de muligheder og de barrierer, som de danske kommuner i dag står over for i forhold til reduktion af drivhusgasser.

Mere information
Chef rådgiver Sigurd Lauritsen, Grontmij | Carl Bro, tlf. 2723 4478

Send mail

Kontakt
Sigurd Bunk Lauritsen Sigurd Bunk Lauritsen
Gruppeleder
+45 4348 4478

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.