Nyheder

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2014
 2. JAN
 3. FEB
 4. MAR
 5. APR
 6. MAJ
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2016 >

16 sep 2010 | Nyhed: Udsigt til en mere sammenhængende og bæredygtig by 

I sidste uge afsluttedes Køge Kysts parallelkonkurrence om forslag til en udviklingsplan for Køges stations- og havnearealer i et tætpakket og stemningsfyldt Tapperiet på Køge havn. Team Grontmij | Carl Bros forslag ”Livets By” blev præmierede for sin nytænkende idé – specielt på infrastruktur-området.

 

Tværfagligheden er vigtig

”Vores vision for Køge er at skabe bæredygtig byudvikling med udgangspunkt i byens levende handels-, kultur- og fritidsliv og skabe ét velfungerende og visionært hovedgreb – Livets By. Teamet arbejdede tæt sammen for at skabe en sammenhængende helhedsplan og langsigtet løsning, der kobler de nye byområder med den eksisterende bymidte”, fortæller teamets koordinator Maria M. Beyer fra Grontmij | Carl Bro, og fortsætter:
”Vi har været et stort team med mange fagligheder repræsenteret, og det har givet en fantastisk værdi til projektet, at planen er udarbejdet i tværfagligt samarbejde, hvor alt skulle ses fra mange vinkler. Resultatet er en udviklingsplan som er både bæredygtig, nytænkende og som bekræfter os i at tværfagligt samarbejde, både internt og eksternt, skaber mest værdi i byudvikling.”

Nedgravning af togbanen

Livets By giver et visionært forslag til levende byområder med kreativ arkitektur, byggeri i høj kvalitet og en markant udvikling af infrastruktur og detailhandel.

”Den største barriere, for at skabe en sammenhængende by, er den nuværende jernbane, der går tværs gennem hjertet af byen. Derfor har vi i vores forslag valgt at nedgrave jernbanen og flytte stationen sydpå. Dermed skaber vi bedre forbindelse mellem by og havn, og der frigives et stort areal til bebyggelse, ny handelsbydel og rekreative områder.” fortæller afdelingschef i Grontmij | Carl Bro Erik Basse Kristensen, og uddyber:
”Derudover vil det forbedre den kollektive trafik at samle tog og busser, og sammen med udbygning og forbedring af cykel- og gangstier vil den bæredygtige mobilitet i Køge fremmes betydeligt.”

Det radikale forslag om at nedgrave jernbanen og flytte stationen har skabt stor interesse blandt Køges borgere og interessenter, og bl.a. repræsentanter fra Regionstog har udtalt at de foretrækker en løsning hvor jernbanen graves ned, da det er den eneste fremtidssikrede løsning.

Bæredygtighed i bredeste forstand
”Projekt Livets By kendetegnes af at sundhed, miljø og økonomi i fællesskab skaber og fastholder rammerne for det gode byliv. Der vil være forskellige muligheder for aktiviteter, sport og kultur gennem blandt andet en ny strand tæt på byen, samt helt nyt havnebad.” Forklarer teamets ansvarlige for bæredygtighed biolog i Grontmij | Carl Bro Steffen Damgaard Nielsen.

Blandt bæredygtighedsinitiativerne er opførelsen af en havvindmølle i Køge Bugt, der, tilsammen med en reduktion i det samlede energiforbrug, vil stå for hele Køges el-forsyning. Køge bliver dermed CO2-neutral på elforsyningen. Derudover vil regnvand blive opsamlet, blandt andet gennem ’grønne tage’ og lommeparker, der gør det muligt at benytte det ekstra regnvand i nye bymæssige oplevelser, samtidigt med at kloaknettet beskyttes. Forslagene om vandhåndteringen blev i dommerbetænkningen fremhævet for at være markante og gennemarbejdede.

Projekt Livets By er udarbejdet af Grontmij | Carl Bro i samarbejde med Polyform Arkitekter, Oxford Research, 2+1Idébureau, UIWe og Ekstrakt.

Grontmij | Carl Bro har stået for projektets teamledelse, infrastruktur og parkering, bæredygtighed og økonomi.

Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling, der skal udvikle Stationsområdet, Søndre Havn og Collstropgrunden i Køge.

Køge Kyst går nu i gang med at udarbejde den udviklingsplan, der skal lægge til grund for en lokalplan for hele det nye havneområde, der skal gennemføres over de næste 25 år. Det sker på baggrund af fem forskellige projektgruppers oplæg.

Maria Beyer Skydt
Projektleder
+45 4348 6284

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.