Pressemeddelelser

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2014
 2. JAN
 3. FEB
 4. MAR
 5. APR
 6. MAJ
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2016 >

24 okt 2006 | Pressemeddelelse: Carl Bro skal rådgive Malaysias regering om bevarelse af biologisk mangfoldighed 

Malaysia er et af verdens rigeste lande, når det gælder biologisk mangfoldighed. Som led i Danidas samarbejdsprogram skal Carl Bro bistå Malaysias regering med at styrke en integreret planlægning og rådgive om indsatsområder og prioriteter inden for naturforvaltning.
 

Malaysias regering har oprettet et Naturressource- og Miljøministerium, som rummer alle nuværende styrelser inden for natur og miljø. Dvs. Skovstyrelsen, Styrelsen om forvaltning af vilde dyr, Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen, Forvaltning af beskyttede områder mv., som tidligere lå i forskellige ministerier.

Formålet med sammenlægningen er at få en koordineret og bedre miljø- og naturressourceforvaltning. Naturen skal ikke alene opfattes som produktionsenhed af fx tømmer, men som bevaringsværdig i sig selv pga. den biologiske mangfoldighed – helt i tråd med international gældende praksis og konventionen om biologisk mangfoldighed. En effektiv naturbeskyttelse opnås ved en styrket koordinering imellem styrelserne og mellem en række ministerier på både føderalt og statsligt niveau.

Danidas komponent om biologisk mangfoldighed er først og fremmest en indsats for organisationsudvikling, hvor Carl Bros opgave er at bistå opbygningen af den fornødne kapacitet og rådgive i forbindelse med prioriterings- og beslutningsprocesser i det ny miljøministerium, så Malaysia til fulde kan drage nytte af sammenlægningen.

Herudover skal Carl Bro yde teknisk rådgivning og bistå analysen af data samt forbedre koordinering og udveksling af informationer mellem de forskellige styrelser for derigennem at tilvejebringe et optimalt beslutningsgrundlag.

Sidst, men ikke mindst, skal Carl Bro rådgive i forbindelse med brede og langsigtede økonomiske tiltag i naturressourceforvaltningen og pege på muligheder for at skabe et økonomisk grundlag for en bedre natur- og biodiversitetsforvaltning.

Helt konkret skal indsatsen udmønte sig i, at Malaysia får styrket indsatsen for at bevare truede dyr og planter som fx orangutang, bevaret levevilkårene for oprindelige befolkningsgrupper, der lever tæt på naturen og skabt et sundt naturgrundlag til fordel for Malaysias fremtidige generationer og en fortsat økonomisk bæredygtig vækst.

Komponenten om biologisk mangfoldighed er den sidste indsats i et langvarigt miljøsamarbejde mellem Danida og Malaysia, og den centrale politiske placering skyldes blandt andet den troværdighed og tillid, der er opbygget mellem Danida og Malaysias regering gennem de seneste 10 år.

Komponenten løber over tre år. Carl Bro har opbygget erfaring inden for naturressourceforvaltning og biologisk mangfoldighed og har tidligere været rådgiver på fem store miljøprojekter i Malaysia.

Jens Lillebæk
Chefrådgiver
+45 4348 6646

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.