Pressemeddelelser

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2014
 2. JAN
 3. FEB
 4. MAR
 5. APR
 6. MAJ
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2016 >

12 jul 2010 | Pressemeddelelse: Regnvand og computerspil 


Regnvand i byerne – belastning eller værdi?
 


I løbet af juni blev store dele af Danmark endnu en gang udsat for regnmængder, som vores nuværende systemer ikke kan klare. Stat, kommuner og selv den enkelte husejer skal tilpasse sig det nye klima med voksende nedbørsmængder og finde finansieringsmuligheder. Vi kommer ikke uden om at forny dele af kloaksystemet, men findes der billigere - og bæredygtige - alternativer til håndtering af regnvand? Og kan de tilmed skabe værdi for os?

Billigere og enklere former for regnvandshåndtering er i fokus i årets 3. opdatering af håndbogen Klimaledelse, som udgives af Grontmij | Carl Bro og Forlaget Andersen. PhD stud. Toke Panduro fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, forsker i LAR – Lokal Afledning af Regnvand – og fortæller i sin artikel om, hvordan myndighederne kan bruge LAR-løsninger i offentlig regi og motivere borgerne til at indføre LAR i private ejendomme.

Kan vi spille os til et bedre klima?
Computerspil på direktionsgangen kan snart blive en realitet. ’Serious Games’ bruges allerede inden for mange områder og kan vise sig at være et godt værktøj til at understøtte komplicerede klimabeslutninger og gøre bruger/medarbejderinddragelse nemmere. Grontmij | Carl Bro projektchef Eva Born Rasmussen skriver om mulighederne for professionel brug af computerspil med konkrete eksempler på, hvordan de kan bruges i klimatiltag.

På vej mod bæredygtighed
Siden lanceringen i marts 2009 har Klimaledelseshåndbogen samlet den nyeste viden, erfaringer og forskning inden for alle facetter af klimaledelse.

I 2010 er hovedtemaet, hvordan klimaledelsesaktiviteterne kan lede til et bæredygtigt samfund. Bogen vil have særlig fokus på de samfundsområder, hvor bæredygtighed vil give en god samfundsmæssig gevinst, nemlig transport, byggeri, planlægning og design, vand, energi samt vækst og kompetencer.

Om Klimaledelseshåndbogen
Håndbogen ”Klimaledelse” definerer og giver konkrete råd om klimaledelse - en ny og højaktuel ledelsesdisciplin, som alle offentlige og private ledere, der ønsker at optræde ansvarligt over for klimaproblemerne, bør beherske. Håndbogen, der nu indeholder bidrag fra 46 eksperter, opdateres fire gange om året med den nyeste viden, og udkommer både i en trykt og en elektronisk version, som kan bestilles på www.klimaledelse.dk.

Klimakurser
Grontmij | Carl Bro tilbyder ikke kun den nyeste viden via håndbogen ”Klimaledelse”, men også kurser i klimaledelse for både private og offentlige virksomheder.

Seneste tilbud er klimauddannelsen ”Klimaledelse for kommuner og andre offentlige myndigheder” i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), hvor en række eksterne klimaspecialister og undervisere med erfaring inden for kommunalt klimaarbejde sætter fokus på både aktuelle og kommende klimaudfordringer, som offentlige myndigheder skal håndtere.
Læs mere på www.klimaledelse.dk .


Yderligere oplysninger

Eva Born Rasmussen, Projektchef, tlf. 27 23 46 34, e-mail EvaBorn.Rasmussen@grontmij-carlbro.dk

Christian Malling, Kommunikationschef, tlf. 27 23 44 54, e-mail Christian.Malling@grontmij-carlbro.dk

Kontakt
Eva Born Rasmussen
Projektchef
+45 4348 4634
Christian Malling Christian Malling
Kommunikationsdirektør
+45 4348 4454

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.