Udsnit af et rødt murstenshus med gamle hvide vinduer 

Energimærkning i andelsboligforeninger og ejerforeninger

Bookmark and Share Print Page

Undgå kø - book en energikonsulent nu

Alle boliger skal mærkes, før de sættes til salg eller udlejes. Dette gælder også for andels- og ejerforeninger.

For at undgå kø, er det en rigtig god idé at booke en energikonsulent, hvis andels- eller ejerforeningen har lejligheder til salg eller udlejning. Send en mail til os med oplysninger om ejendommens adresse, bbr-nummer og opvarmet areal, så får I et uforpligtende tilbud.

Grontmij har energikonsulenter i hele landet.

Den 1. februar 2011 er den nye bekendtgørelse for energimærkning trådt i kraft. Ved udlejning eller overdragelse af andel eller anpart er der krav om, at der udarbejdes et energimærke for ejendommen.

Ved udlejningsejendomme er det ejerens - og ved andels-/anpartsboliger overdragerens - pligt at sørge for, at lejer eller køber får udleveret en energimærkning, før aftale indgås.

  • Når boligen er en lejlighed i en fleretages bygning gælder samme regel som ved salg af ejerlejligheder. Det vil sige, at hele ejendommen skal energimærkes.
  • Når bygningen er større end 1.000 m2, skal der altid foreligge et gyldigt energimærke. Er den mindre, skal der kun foreligge energimærke, når en lejlighed overdrages eller udlejes.
  • Når boligen er et hus (række- kæde- eller dobbelthus eller fritliggende), der kun adskiller sig fra de øvrige boligenheder ved lodret skel, kan man frit vælge at energimærke hele bebyggelsen, en enkelt bygning med række-/kædehuse eller blot den boligenhed, som skal udlejes eller overdrages. Vælger man et fælles energimærke for flere bygninger til beboelse, er betingelsen dog, at de alle har samme opvarmningsform.


Hvis udlejningen er af højst fire ugers varighed
Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Hvem skal betale?
I alle tilfælde er andels/anpartsforeningen ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages. Som udgangspunkt er det som ved ejerlejligheder, foreningen, der skal betale. Tilsvarende skal ejer/udlejer sørge for energimærkning, når en bolig skal udlejes. Her kan udlejeren efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen.

Hvis boligen er mindre end 60 m2
En bolig, som er mindre end 60 kvadratmeter, skal energimærkes, hvis den ligger i en større bygning. Kun hvis bygningen er mindre end 60 m2 , er den fritaget. 

Kontakt
Svend Åge Carlsen
Afdelingschef
+45 4348 6079
Mark Engelgaar Mark Engelgaar
Maskinmester
+45 4348 6581

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.