Intelligente transportsystemer

Bookmark and Share Print Page

Få hjælp til intelligent trafikafvikling

Intelligente Transport Systemer (ITS) kan hjælpe dig til en mere sikker, effektiv og miljørigtig trafikafvikling.

Intelligente TransportSystemer (ITS) kan medvirke til at løse en del af trafiksektorens mange udfordringer med stigende krav til sikkerhed, betaling, navigation, flådestyring og information som følge af øget trængsel og miljøbelastning.

ITS udnytter den eksisterende infrastruktur optimalt og er derfor ofte en bedre investering end en traditionel udbygning af det eksisterende vejnet.

Teknologi, standarder og udstyr

Grontmij er involveret i en lang række infrastrukturprojekter, hvor ITS er en del af en bæredygtig transportløsning både hvad angår økonomi og miljø. Du kan derfor trække på vores store viden og erfaring inden for ITS – herunder teknologi, standarder og udstyr.

Du kan få hjælp til alle faser i dit ITS-projekt lige fra analyse og planlægning over udbud og projektering til tilsyn og evaluering

Du får hjælp til ITS-ydelser som:  

  • Strategisk trafikledelse
  • Intelligente trafikterminaler
  • Elektroniske betalings- og billetteringssystemer
  • Dynamisk rutevejledning og p-henvisningssystemer
  • Køretidsplanlægning
  • Trafikmodellering og simulering
  • Optimering af signalanlæg
  • Automatiske bomanlæg, pullertanlæg og bussluseanlæg
  • Driftsoptimering af eksisterende ITS systemer


Vores løsninger tager udgangspunkt i den nyeste viden - teknisk, organisatorisk og administrativt. Vi kan bl.a. tilbyde dig IT-løsninger til flådestyring, tracking og dataopsamling tilpasset dit behov, så du kan bygge videre på kendt teknologi.

Vil du vide mere om, hvordan du kan benytte ITS til smidig og bæredygtig trafikafvikling, så kontakt

Carsten Werner Lund, Gruppeleder, EL, tlf.: 4348 6215

Kontakt
Carsten Werner Lund
Gruppeleder
+45 4348 6802

Vil du vide mere?

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.