Projektdesign

Bookmark and Share Print Page

Udviklingsprojekter der gavner arbejdsmiljøet

Dårligt arbejdsmiljø er dyrt for både den enkelte virksomhed og for samfundet.  Det kan derfor betale sig at sætte fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Grontmij kan hjælpe med at vælge de tiltag og forandringsprocesser, der vil skabe de bedst resultater i din virksomhed.

Som deltager i en række udviklings- og forskningsprojekter har Grontmij et solidt kendskab til den nyeste arbejdsmiljøforskning, og vi medvirker aktivt til at udvikle den nyeste viden. Det giver dig mulighed for at få kvalificeret sparring, når du skal vælge hvilke tiltag og forandringsprocesser, der er de mest effektive for din virksomhed.

Forskning og udvikling
Du kan i et samarbejde med Grontmij bl.a. trække på erfaringer fra markante udviklingsprojekter som

  • Det stærke fællesskab vedr. udvikling af den sociale kapital på arbejdspladser. 
  • Forflytningskultur i Hvidovre Kommune, som har vundet arbejdsmiljøprisen.


Evaluering
For at du kan måle effekten af de tiltag og processer, du igangsætter i virksomheden, tilbyder Grontmij rådgivning om effektiv evaluering af arbejdsmiljøindsatsen. Du får dermed synliggjort, om de investerede ressourcer har ført til den ønskede effekt. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at udvælge de parametre, der bør måles på, for at de investerede ressourcer giver overskud på både kort og lang sigt.

Tilskud til dit arbejdsmiljø
Du kan søge tilskud til forbedring af arbejdsmiljø hos Forebyggelsesfonden, der hvert år udbyder 300 mio. kr., som danske virksomheder kan søge midler fra.

Vil du vide mere om, hvilke arbejdsmiljøtiltag der er mest effektive for din virksomhed, så kontakt Hanne Christensen.

Kontakt
Hanne Christensen
Seniorkonsulent
+45 4348 4654

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.