Ydelser

Bookmark and Share Print Page

Høj faglighed og bæredygtige løsninger

Du får høj faglighed som fundament for alle ydelser, når du bruger Grontmij som rådgiver og managementkonsulent. På dette fundament bygger vi bæredygtighed i bred forstand, så du er sikker på både klimamæssig og økonomisk bæredygtighed i alle dine projekter.

Vi arbejder på vækstmarkeder inden for vand, energi, transport, planlægning og design, og har opbygget en organisation, der giver dig mulighed for at trække på ekspertiser på tværs af landegrænser i hele Europa inden for tre forretningsområder Planning & Design, Transportation & Mobillity samt Water & Energy. På denne måde kan du få rådgivning af høj international standard med inddragelse af de enkelte landes styrkepositioner og største faglige kapaciteter.


Vores ydelser

Byggeri

Størstedelen af verdens befolkning lever i urbane miljøer. Det indebærer en stor udfordring for bygninger og byer med pres på ressourcer. Grontmij kan hjælpe dig med at udvikle bygninger og byliv, der skaber værdi for mennesker og miljø. Læs mere om Grontmijs ydelser inden for Byggeri her.

Infrastruktur

Livskvalitet, konkurrencekraft og økonomisk vækst i det danske samfund er afhængig af stor mobilitet og effektive transportløsninger. Læs mere om Grontmijs ydelser inden for Infrastruktur her.Forsyning

Klimaændringer, øget nedbør og omlægning af energiforsyningen i Danmark stiller nye krav til kommuner og forsyningsselskaber med hensyn til rent vand og stabil energiforsyning. Læs mere om Grontmijs ydelser inden for Forsyning her.


Grontmijs ydelser inden for natur, miljø og klima

Natur, Miljø og Klima

Alle Grontmijs rådgivningsopgaver indeholder i dag elementer af bæredygtighed for at projekterne kan leve op til de øgede behov for at passe på natur, miljø og klima. Læs mere om Grontmijs ydelser inden for Natur, Miljø & Klima her.


IndustriIndustri

Danske industrivirksomheder står i disse år over for markante udfordringer, som stiller store krav til effektiv produktion og målrettet energioptimering. Læs mere om Grontmijs ydelser inden for Industri her.ManagementManagement

Grontmij har en omfattende rådgivererfaring på managementniveau i både Danmark og udlandet. Den kan du trække på til dine planlægnings- og beslutningsprocesser vedr. økonomi, udvikling, effektivisering, forandring, CSR og globalisering. Læs mere om Grontmijs ydelser inden for Management her.


IT løsningerIT

Effektive digitale løsninger og processer har stadig større betydning for de offentlige forvaltningers opgaveløsninger og borgerservice, ligesom private virksomheders konkurrenceevne er afhængig af sikre IT- løsninger. Læs mere om Grontmijs ydelser inden for IT her.

Kontakt
Christian Malling Christian Malling
Kommunikationsdirektør
+45 4348 4454

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.