Transportation & Mobility

Bookmark and Share Print Page

Transportation & Mobillity

Mobilitet gennem moderne transportløsninger

Grontmijs business line Transportation & Mobillity kan hjælpe dig med løsninger inden for alle områder af moderne transportsystemer og infrastruktur, der sikrer bæredygtig mobilitet for mennesker og gods. Det drejer sig bl.a. om veje, jernbaner, tunneler, søtransport, trafikstyringssystemer samt lufthavne.

Et tæt samarbejde med alle interessenter udgør kernen i vores strategi. Mange store projekter inden for vores område viser, hvordan du som kunde kan nyde godt af vores målrettede internationale videndeling.

Du kan derfor få adgang til de mest effektive og innovative løsninger leveret af nogle af verdens førende eksperter indenfor transport og infrastruktur, uanset hvor dine projekter skal gennemføres.

Kontakt
Christian Malling Christian Malling
Kommunikationsdirektør
+45 4348 4454

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.